• /ri´mu:və/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật để loại bỏ, vật để xoá cái gì (thuốc tẩy..)
  a stain remover
  thuốc tẩy vết bẩn móng tay
  a paint remover
  thuốc tẩy sơn móng tay
  Người dọn đồ (như) furnitureỵremover
  a firm of removers
  công ty dịch vụ dọn nhà
  (kỹ thuật) dụng cụ tháo, đồ mở

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tẩy [chất tẩy]

  Cơ - Điện tử

  Vam tháo, đồ gá để tháo

  Hóa học & vật liệu

  chất tẩy (màu)
  đồ mở

  Điện

  cái vam

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ tháo
  stud extractor or remover
  dụng cụ tháo lắp gu rông
  máy đào

  Kinh tế

  chất loại bỏ
  dụng cụ tách
  grains remover
  dụng cụ tách bã bia
  milkstone remover
  dụng cụ tách sạn sữa
  non-condensable gas remover
  dụng cụ tách các khí không ngưng tụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X