• /iks´træktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chiết; người nhổ (răng), người cắt (cục chai ở chân)
  Kìm nhổ
  Máy ép, vắt, chiết
  extractor fan
  quạt thông gió

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  máy nhổ

  Hóa học & vật liệu

  bộ chiết

  Giải thích EN: A multistage device used for removing specified components of liquid or solid feeds by contacting the feed with a selective solvent.. Giải thích VN: Một thiết bị nhiều bước sử dụng để tách các chất nhất định của việc cấp việc cấp chất lỏng hay chất rắn bằng cách cho nó tiếp xúc với dung môi hòa tan.

  centrifugal extractor
  bộ chiết ly tâm
  Scheibel extractor
  bộ chiết Scheibel
  thiết bị chiết
  oil extractor
  thiết bị chiết dầu (mỏ)

  Ô tô

  cái cảo

  Y học

  ngoài màng cứng

  Kỹ thuật chung

  bình chiết
  soxhlet extractor
  bình chiết Soxhlet
  kìm nhổ
  dụng cụ tháo
  bush extractor
  dụng cụ tháo bạc lót
  cotter pin extractor
  dụng cụ tháo chốt hãm
  hub extractor
  dụng cụ tháo mayơ
  hub extractor
  dụng cụ tháo ống lót
  pin extractor
  dụng cụ tháo chốt hãm
  stud extractor or remover
  dụng cụ tháo lắp gu rông
  tube extractor
  dụng cụ tháo cần
  valve extractor
  dụng cụ tháo xuppap
  máy chiết
  centrifugal extractor
  máy chiết ly tâm
  Elgin extractor
  máy chiết Elgin
  máy ép

  Giải thích EN: Any mechanism or device used to remove a material by processes such as pressure, centrifugal force, or the use of a solvent. Giải thích VN: Các cơ cấu hay thiết bị dùng để lọc vật chất ra với các công đoạn như ép, dùng lực ly tâm hay dùng dung môi.

  thiết bị tách
  tar extractor
  thiết bị tách hắc ín
  tar extractor
  thiết bị tách nhựa đường

  Kinh tế

  người sản xuất nguyên liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X