• /ri:´oupən/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Mở lại, làm cho mở ra lại
  reopen a shop under a new name
  khai trương lại cửa hàng với tên mới
  Lại tiếp tục, bắt đầu lại (sau một thời gian gián đoạn)
  schools reopen after summer vacation
  sau kỳ nghỉ hè các trường học lại mở

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bắt đầu lại
  mở lại

  Kinh tế

  tiếp tục lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X