• /ri´zju:m/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lấy lại, chiếm lại, giành lại; hồi phục lại
  to resume one's spirits
  lấy lại tinh thần, lấy lại can đảm
  to resume a territory
  chiếm lại một lãnh thổ
  Bắt đầu lại, lại tiếp tục (sau khi nghỉ, dừng)
  to resume work
  lại tiếp tục công việc

  Danh từ

  Bản tóm tắt
  Hồ sơ cá nhân
  ( Mỹ) lý lịch nghề nghiệp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiếp tục lại

  Kỹ thuật chung

  nối tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X