• /ri´freiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nói lại (cái gì) bằng các từ khác (nhất là để làm rõ nghĩa hơn)
  rephrase a remark
  nói lại (bằng cách khác) cho rõ nghĩa một lời nhận xét


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X