• /,ri:'wə:d/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Diễn đạt lại, soạn lại, viết lại (bằng những lời khác, dưới hình thức khác)
  reword a telegram to save money
  viết lại một bức điện tín để đỡ tiền


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  paraphrastic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X