• /ri'pre∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngăn chặn, sự đàn áp, sự trấn áp; sự bị ngăn chặn, sự bị đàn áp, sự bị trấn áp; cuộc đàn áp, cuộc trấn áp
  (tâm lý học) sự kiềm chế, sự nén lại, sự ức chế (tình cảm..)
  the repression of one's emotion
  sự nén những xúc cảm của mình
  sexual repression
  sự ức chế tình dục

  Chuyên ngành

  Y học

  dồn nén

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X