• (đổi hướng từ Smothering)
  /´smʌðə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  bao phủ
  noodles smothered in garlic sauce
  mỳ được phủ (đầy) nước sốt tỏi.

  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  light , start , uncover

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X