• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  định tuyến lại

  Xây dựng

  sự đổi tuyến

  Điện lạnh

  sự chọn đường lại

  Điện tử & viễn thông

  tái định tuyến
  Automatic Rerouting (ARR)
  tái định tuyến tự động
  Controlled Rerouting Control (TCRC)
  điều khiển tái định tuyến có kiểm soát
  Forced Rerouting Control (TFRC)
  điều khiển tái định tuyến cưỡng bức
  Intelligent Automatic Rerouting (IAR)
  tái định tuyến tự động thông minh

  Kỹ thuật chung

  sự định tuyến lại

  Kinh tế

  sự đổi đi đường khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X