• /in'teliʤənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thông minh, sáng dạ
  Nhanh trí
  Biết
  to be intelligent of something
  biết cái gì

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thông minh

  Kỹ thuật chung

  trí tuệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X