• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  được điều chỉnh, được kiểm tra

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  được điều chỉnh
  automatically controlled
  được điều chỉnh tự động
  automatically controlled damper
  clapê được điều chỉnh tự động
  automatically controlled system
  hệ được điều chỉnh tự động
  controlled amount
  số lượng được điều chỉnh
  controlled atmosphere
  atmosphe được điều chỉnh
  controlled atmosphere
  atmosphere được điều chỉnh
  controlled chilling
  làm lạnh được điều chỉnh
  controlled directional drilling
  khoan định hướng được điều chỉnh
  controlled humidity
  độ ẩm được điều chỉnh
  controlled humidity area
  vùng độ ẩm được điều chỉnh
  controlled temperature
  nhiệt độ được điều chỉnh
  temperature controlled container
  côngtenơ được điều chỉnh nhiệt độ
  temperature controlled system
  hệ (thống) được điều chỉnh nhiệt độ
  thermostatically controlled
  được điều chỉnh (khống chế) theo sự ổn nhiệt
  zone controlled refrigerating system
  hệ (thống) lạnh được điều chỉnh theo vùng
  được điều khiển
  closed-loop controlled system
  hệ được điều khiển vòng đóng
  controlled member
  đối tượng (được) điều khiển
  controlled spillway
  đập tràn được điều khiển
  controlled system
  hệ (thống) được điều khiển
  controlled tipping
  quá trình được điều khiển
  controlled variable
  biến được điều khiển
  controlled ventilation
  thông gió được điều khiển
  current controlled current source
  dòng điện được điều khiển bằng dòng
  Digitally Controlled Oscillator (DCO)
  bộ tạo sóng được điều khiển bằng kỹ thuật số
  indirect controlled variable
  biến được điều khiển gián tiếp
  Numerically controlled oscillator (NCO)
  máy hiện sóng được điều khiển bằng số
  Oven Controlled Xtal Oscillator (OCXO)
  bộ tạo dao động tinh thể được điều khiển bằng lò cao tần
  remote controlled
  được điều khiển từ xa
  Silicon Controlled Rectifier (SCR)
  Bộ chỉnh lưu được điều khiển bằng Silic
  Silicon Controlled Switch (SCS)
  Chuyển mạch được điều khiển bằng Silic
  silicon-controlled rectifier (SCR)
  bộ chỉnh lưu silic được điều khiển
  silicon-controlled switch (SCS)
  chuyển mạch silic được điều khiển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X