• /ri:rʌn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ ( .reran, .rerun)

  Chiếu lại (phim), phát thanh lại (chương trình), mở lại (một cuộn băng)
  Chạy đua lại (một cuộc đua)
  'ri:r—n
  danh từ
  Phim được chiếu lại, chương trình được phát thanh lại, cuộn băng được mở lại; sự lặp lại
  a rerun of a popular play
  sự diễn lại một vở kịch nổi tiếng
  a rerun of a popular series
  sự chiếu lại một bộ phim nhiều tập nổi tiếng

  hình thái từ

  • past : reran
  • PP : rerun

  Hóa học & vật liệu

  sự chưng cất lại
  sự tuần hoàn lại
  tái chưng cất

  Giải thích EN: To redistill a liquid material because of an improper separation. Giải thích VN: Hành động tái chưng cất một nguyên liệu lỏng vì trước đó đã tách loại sai quy cách.

  Kỹ thuật chung

  lặp lại
  sự chạy lại
  sự lặp lại
  sự tái chu chuyển
  sự thực hiện lại
  thực hiện lại

  Kinh tế

  sự chế biến lại
  sự chế biến lần hai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X