• /im´prɔpə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hợp, không thích hợp, không đúng lúc, không đúng chỗ, không phải phép, không ổn
  Sai, không đúng
  improper treatment of disease may cause death
  trị bệnh sai có thể làm người bệnh thiệt mạng
  Không lịch sự, không đứng đắn, không chỉnh
  improper manners
  cách xử sự không đứng đắn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Tháo dỡ di chuyển công trình không phù hợp với hợp đồng.

  Cơ - Điện tử

  (adj) sai, không thích hợp, không đúng lúc

  Toán & tin

  tầm thường
  improper orthogonal matrix
  ma trận trực giao tầm thường

  Điện lạnh

  không phải (là) chính

  Kỹ thuật chung

  phi chính
  improper element
  phần tử phi chính
  improper node
  nút phi chính
  improper point
  điểm phi chính
  improper rotation
  phép quay phi chính
  improper symbol
  dấu phi chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X