• /ri´siʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu, sự bãi bỏ (một luật, hợp đồng..)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bãi bỏ
  giải hiệu
  rescission of contract
  sự bãi bỏ, giải hiệu một hợp đồng
  hủy bỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X