• /¸revə´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu; sự bị hủy bỏ, sự bị thủ tiêu (sắc lệnh, đạo luật...)
  Sự thu hồi (giấy phép)
  revocation of a driving licence
  sự thu hồi bằng lái xe

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự hủy bỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X