• /ri´pi:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự huỷ bỏ, sự bãi bỏ (một đạo luật...)

  Ngoại động từ

  Huỷ bỏ, bãi bỏ (một đạo luật...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phá hủy bãi bỏ

  Kinh tế

  bãi bỏ
  hủy bỏ
  hủy bỏ (một đạo luật...)
  sự bãi bỏ
  thủ tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X