• Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nhà ở, (thuộc) nhà riêng; để ở; dân cư
  residential address
  địa chỉ nhà ở
  residential district
  khu dân cư (không phải khu cơ quan hay khu buôn bán)
  residential rental
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiền thuê nhà
  Có liên quan tới nơi cư trú, dựa trên nơi ở
  the residential qualification for voters
  tư cách cư trú đối với cử tri

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  để ở

  Kỹ thuật chung

  chỗ ở
  khu ở
  di tích
  nhà ở
  phần dư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X