• Hóa học & vật liệu

    trao đổi ion dùng điện cực tổng hợp

    Giải thích EN: An ion-exchange process that utilizes an anion-exchange resin and a heavy slurry of ground uranium ore in acid-leach liquor to produce ore. Giải thích VN: Quá trình trao đổi ion sử dụng cực âm bằng chất tổng hợp và một quặng uranium có fa trộn trong axit để sản xuất quặng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X