• /¸ri:zi´stiviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) suất điện trở

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) điện trở suất

  Kỹ thuật chung

  điện trở riêng
  điện trở suất

  Giải thích VN: Tính chất đặc trưng của vật dẫn điện, vật này có điện trở tính theo kích thước. Nếu R là điện trở tính theo ohm, của dây dài l m, có tiết diện đồng nhất am2 khi đó: R=S.l/a với điện trở suất r tính theo ohm mét.

  bulk resistivity
  điện trở suất khối
  flow resistivity
  điện trở suất dòng chảy
  flow resistivity
  điện trở suất tuyến tính
  mass resistivity
  điện trở suất khối
  resistivity curve
  đường điện trở suất
  resistivity log
  biểu đồ điện trở suất
  resistivity log
  log điện trở suất (đo lỗ khoan)
  resistivity of soil
  điện trở suất của đất
  resistivity specific
  điện trở suất riêng
  resistivity, specific
  điện trở suất riêng
  specific resistivity
  điện trở suất riêng
  surface resistivity
  điện trở suất bề mặt
  thermal resistivity
  điện trở suất nhiệt
  transverse resistivity
  điện trở suất ngang
  volume resistivity
  điện trở suất khối
  volume resistivity
  điện trở suất thể tích
  điện trở suất riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X