• /in'kʌmbənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giữ một chức vụ
  (tôn giáo) người giữ một thánh chức

  Tính từ

  Là phận sự của
  It's incumbent on you to warn them.
  Phận sự của anh ta là phải báo cho họ biết trước.
  Ở phía trên, đè lên

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  Hãng đang ở trong ngành
  người giữ một chức vụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X