• /ri´trækʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự co rút, sự rút lại, sự rụt vào (móng, lưỡi...)
  (như) retractation

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự co rút

  Y học

  co rút, vòng co thắt

  Kỹ thuật chung

  sự co rút
  sự rút lại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X