• /wið´drɔ:əl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rút khỏi, sự bị rút khỏi; sự thu hồi
  the withdrawal of supplies
  việc rút bỏ tiếp tế
  Sự cai nghiện, quá trình cai nghiện
  (quân sự) sự rút quân
  Sự rút lui (ý kiến)
  (pháp lý) sự rút (đơn kiện...)
  (pháp lý) sự huỷ bỏ; sự thu hồi (sắc lệnh...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự lấy đi
  sự rút đi

  Kỹ thuật chung

  rút

  Kinh tế

  các khoản tiền rút ra
  hủy bỏ
  rút tiền ra
  sự rút tiền về
  sự rút về
  thu hồi
  triệt tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X