• /¸nʌlifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự huỷ bỏ; sự làm thành vô hiệu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hủy bỏ
  sự vô hiệu
  thủ tiêu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X