• Xây dựng

  tường tạo cánh
  tường quặt lại
  tường trở lại

  Giải thích EN: An interior wall of about the same height as the outside wall of a building. Giải thích VN: Một bức tường trong có chiều cao xấp xỉ chiều cao của bức tường ngoài của tòa nhà.

  tường vòng (mố cầu)

  Kỹ thuật chung

  tường cánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X