• Xây dựng

  giàn mái
  collar beam roof truss
  giàn mái tam giác có thanh kéo
  double post roof truss
  giàn mái có hai thanh đứng
  nail roof truss
  giàn mái nhà đóng đinh
  nailed roof truss
  giàn mái liên kết bằng đinh
  vì kèo

  Giải thích EN: Timbers fastened together to form a truss, adding strength to the support of a roof deck or framing. Giải thích VN: Các khối gỗ được gắn với nhau tạo thành một khung đỡ mái, từ đó tăng thêm độ cứng cấu trúc đỡ mái.

  Kỹ thuật chung

  kèo mái
  khung mái lợp
  giàn mái nhà
  nail roof truss
  giàn mái nhà đóng đinh
  giàn rỗng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X