• /´freimiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm khung; sự đựng khung
  Sự lên khung; sự chỉnh cho vừa khung (trên màn hình)
  Bộ khung; bộ sườn
  deck framing
  khung boong (tàu)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  định khung
  sự lập khung

  Xây dựng

  sự đóng khung
  sự nẹp
  sự viền
  sườn bằng gỗ
  thanh viền

  Kỹ thuật chung

  khung

  Giải thích EN: The skeletal structure of a building. Also, FRAME.. Giải thích VN: Cơ cấu khung của một công trình xây dựng, xem FRAME..

  bamboo framing
  khung tre
  body framing
  sự lắp ráp khung xe
  cladding of framing structure
  tường chèn khung
  cladding of wall framing
  sự chèn tường vào khung (gỗ)
  deck framing
  khung sàn cầu
  floor framing
  khung đỡ sàn
  floor framing
  khung sàn
  Framing Bit (FB)
  bit định khung
  framing bits
  các bít tạo khung
  framing control
  sự điều khiển tạo khung
  framing error
  lỗi tạo khung
  framing mask
  mạng che tạo khung
  framing of wall openings
  sự dựng khung ô cửa
  long-span steel framing
  khung thép tăng khẩu độ
  longitudinal framing
  khung xương dọc (đóng tàu)
  manhole cover framing
  khung của lật
  manhole cover framing
  khung của sập
  roof framing
  bộ khung mái
  Signal Framing Bits (T-1) (SFB)
  các bít tạo khung tín hiệu
  skeleton framing
  cấu trúc khung sườn
  Terminal Framing Bits (T-1) (FT)
  Các bít tạo khung đầu cuối (T-1)
  timber framing
  khung gỗ
  timber roof framing
  khung mái gỗ
  transverse framing
  khung sườn ngang (đóng tàu)
  triangular framing
  khung tam giác
  wall framing
  kết cấu khung tường (sườn gỗ có chèn gạch)
  khuôn cửa
  giá đỡ
  giàn giáo
  hệ giằng
  lower framing element
  hệ giằng dưới
  upper framing element
  hệ giằng trên
  sự giằng
  upper framing element
  sự giằng trên
  sự tạo khung
  thanh đai
  thanh nẹp
  vì kèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X