• /´rɔstrəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều rotrums, .rostra

  Diễn đàn (bục cao để nói với công chúng)
  Diều hâu
  (từ cổ,nghĩa cổ) ( La mã) mũi tàu chiến
  (sinh vật học) mỏ (chim, sâu bọ; lá cây...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đài chủ tịch đoàn

  Kỹ thuật chung

  bục
  diễn đàn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X