• /'deiis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bệ, đài, bục

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đế cao

  Kỹ thuật chung

  bệ

  Giải thích EN: A raised platform at one end of a hall used for the seating of speakers, dignitaries, or honored guests.

  Giải thích VN: Bục đặt ở cuối một phòng lớn dành cho các diễn giả, nhân vật quan trọng và khách mời danh dự.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X