• /snaut/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) mũi, mõm (nhất là lợn)
  Vật giống mõm, cái giống mõm (mũi tàu, thuyền..)
  Mũi người
  a huge red snout
  một cái mũi đỏ to tướng
  Đầu vòi (của ống)
  Tên chỉ điểm của cảnh sát
  Thuốc lá

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lắp miệng phun

  Kỹ thuật chung

  đầu
  đầu phun
  đầu vòi
  lắp vòi
  miệng ống
  miệng phun
  mũi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  proboscis , beak , muzzle , nose , nose (of a beast) , nozzle , rostrum , spout , trunk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X