• /'ru:dimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( số nhiều) nguyên lý cơ bản, nguyên lý sơ đẳng, khái niệm bước đầu, kiến thức cơ sở (của một môn học)
  the rudiments of chemistry
  các kiến thức cơ sở về hoá học
  (sinh vật học) cơ quan chưa phát triển đầy đủ, bộ phận chưa phát triển đầy đủ
  the rudiment(s) of a tail
  một cái đuôi còn chưa phát triển hết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X