• Kỹ thuật chung

    biểu đồ S-N

    Giải thích EN: A graph showing the parameters of cycles and the number of stresses needed to produce fatigue failure during fatigue testing of materials. Giải thích VN: Đồ thị thể hiện các thông số về chu kỳ và lượng ứng suất cần thiết để gây ra sự hỏng do mỏi trong khi kiểm tra độ mỏi của vật liệu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X