• /fə'ti:g/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mệt mỏi, sự mệt nhọc
  (kỹ thuật) sự giảm sức chịu đựng của kim loại
  Công việc mệt nhọc, công việc lao khổ
  (quân sự) (như) fatigue-duty
  ( số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quần áo mặc khi lao động

  Ngoại động từ

  Làm cho mệt mỏi, làm cho mệt nhọc
  (nói về kim loại) làm giảm sức chịu đựng

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự mỏi (kim loại)

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự mỏi, độ mỏi (vật liệu)

  Giao thông & vận tải

  hiện tượng mỏi

  Xây dựng

  tính mỏi

  Y học

  mệt

  Kỹ thuật chung

  bị mỏi
  độ bền mỏi
  độ mỏi
  mỏi
  sự mỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X