• /´sælɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thẩm mỹ viện
  a beauty salon
  một mỹ viện
  a hairdressing salon
  một phòng uốn tóc
  Cuộc họp văn nghệ sĩ; phòng khách
  a literary salon
  một cuộc họp văn học
  ( the salon) cuộc triển lãm tranh hằng năm (của các nghệ sĩ ở Pa-ri)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phòng tiếp khách

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X