• Xây dựng

  cống rãnh vệ sinh

  Giải thích EN: A conduit or pipe that carries sanitary wastes excluding storm and ground waters. Giải thích VN: Một ống dẫn hay đường ống mang rác thải vệ sinh không chứa nước mưa hoặc nước ngầm.

  Kỹ thuật chung

  đường ống vệ sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X