• /ˈsænɪˌtɛri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vệ sinh, không bẩn
  conditions in the kitchen are not very sanitary
  điều kiện trong nhà bếp không được vệ sinh lắm
  (thuộc) sự bảo vệ sức khoẻ, vệ sinh
  sanitary ware
  thiết bị vệ sinh
  sanitary inspector
  thanh tra vệ sinh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vệ sinh môi trường
  sanitary belt
  vành đai vệ sinh (môi trường)

  Y học

  thuộc vệ sinh, thuộc y tế

  Kinh tế

  vệ sinh
  sanitary berry enamel-lined
  hộp đã vệ sinh
  sanitary certificate
  giấy chứng nhận vệ sinh
  sanitary certificate
  giấy chứng vệ sinh
  sanitary control
  sự kiểm tra vệ sinh
  sanitary inspection (offoodstuffs)
  việc kiểm nghiệm vệ sinh (cộng đồng)
  sanitary inspection (offoodstuffs)
  việc kiểm nghiệm vệ sinh (thực phẩm)
  sanitary inspector
  nhân viên kiểm tra vệ sinh (công cộng)
  sanitary inspector
  thanh tra viên phụ trách vấn đề vệ sinh
  sanitary pump
  bơm vệ sinh
  sanitary requirements
  yêu cầu vệ sinh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  dirty , diseased , polluted , unsanitary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X