• /seit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm thoả mãn; cho (ăn, uống...) đến chán, cho (ăn uống) đến ngấy (như) satiate

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bão

  Kỹ thuật chung

  bão hòa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X