• /'sei∫ieit/

  Thông dụng

  Tính từ

  No, chán ngấy, thoả mãn

  Ngoại động từ

  Làm thoả mãn; cho (ăn, uống...) đến chán, cho (ăn uống) đến ngấy (như) sate
  Làm bão hoà

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X