• Điện tử & viễn thông

  mạng lưới vệ tinh
  geostationary satellite network
  mạng lưới vệ tinh địa tĩnh

  Kỹ thuật chung

  mạng vệ tinh
  Government Satellite Network (GSN)
  mạng vệ tinh chính phủ
  vệ tinh
  geostationary satellite network
  mạng lưới vệ tinh địa tĩnh
  Global Positioning Satellite (network) (GPS)
  vệ tinh định vị toàn cầu (mạng)
  Government Satellite Network (GSN)
  mạng vệ tinh chính phủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X