• /¸dʒi:ou´steiʃənəri/

  Điện tử & viễn thông

  địa dừng
  địa tĩnh học

  Kỹ thuật chung

  địa tĩnh
  arc of the geostationary satellite orbit
  cung quỹ đạo của các vệ tinh địa tĩnh
  Geostationary Data Collection Platform (GDCP)
  nền tảng thu nhập dữ liệu địa tĩnh
  Geostationary Earth Climate Sensor (GECS)
  bộ cảm biến khí hậu trái đất địa tĩnh
  Geostationary Environmental Satellite System (GESS)
  hệ thống vệ tinh môi trường địa tĩnh
  Geostationary Experimental Temperature and Moisture Sounder (GETMS)
  mày dò độ ẩm và nhiệt độ thử nghiệm địa tĩnh
  geostationary fixed satellite
  vệ tinh địa tĩnh cố định
  Geostationary Multi - spectral Electroscanning Radiometer (GEOMER)
  máy đo bức xạ quét điện tử đa phổ địa tĩnh
  Geostationary Operational Environment Satellite (GOES)
  vệ tinh môi trường địa tĩnh đang hoạt động
  geostationary orbit
  quỹ đạo địa tĩnh
  geostationary relay station
  trạm chuyển tiếp địa tĩnh
  geostationary satellite
  vệ tinh địa tĩnh
  Geostationary Satellite Launch Vehicle (GSLV)
  tầu phóng vệ tinh địa tĩnh
  geostationary satellite network
  mạng lưới vệ tinh địa tĩnh
  Geostationary Satellite Orbit (GSO)
  quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh
  Geostationary Transfer Orbit (GTO)
  quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh
  Non Geostationary Satellite Orbit (NGSO)
  quỹ đạo vệ tinh không phải địa tĩnh
  telecommunication geostationary satellite
  vệ tinh địa tĩnh viễn thông

  Kinh tế

  trạm địa hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X