• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  có hình răng cưa
  răng cưa

  Giải thích EN: Any of the constituent structures of a sawtooth roof.. Giải thích VN: Chỉ bất kỳ một cấu trúc hợp thành của một mái hình răng cưa.

  sawtooth joint
  mối nối kiểu răng cưa
  sawtooth roof
  mái nhà hình răng cưa
  sawtooth truss
  giàn mái hình răng cưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X