• /ski´mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dưới dạng giản đồ, dưới dạng biểu đồ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dưới dạng biểu đồ
  dưới dạng giản đồ
  giảm lược
  phác họa, giản ước

  Xây dựng

  thuộc sơ đồ

  Điện lạnh

  sơ lược

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ
  lược đồ

  Giải thích VN: Sơ đồ một mạch điện chỉ dẫn nguyên lý mạch, cách đấu mạch và chỉ danh các bộ phận khác nhau.

  schematic type variable
  biến kiểu lược đồ
  phác họa
  sơ đồ
  sơ đồ mạch
  schematic diagram
  sơ đồ (mạch) khái lược
  schematic unit diagram
  sơ đồ mạch thiết bị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X