• /´skreipə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nạo, người cạo
  Người kéo viôlông cò cử
  Cái nạo, vật dụng dùng để cạo
  shoe scraper
  đồ giậm chân, cái gạt bùn đế giày (đặt ở cửa ra vào)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dụng cụ nạo vét, máy cạp đất

  Cơ khí & công trình

  đồ gá cạo rà
  máy cạo rà
  mũi cạo
  thợ cạo rà

  Hóa học & vật liệu

  dao nạo (làm sạch ống dẫn)

  Xây dựng

  bộ phận cào
  cái nạo

  Giải thích EN: An earth-collection device used for leveling operations. Giải thích VN: Một thiết bị thu gom đất dùng trong các hoạt động san phẳng.

  dao gọt
  máy cặp đất

  Kỹ thuật chung

  cái cọ
  cái cào
  cái cạo
  dao cạo
  dụng cụ nạo
  sludge scraper
  dụng cụ nạo vét bùn
  dụng cụ nạo vét
  sludge scraper
  dụng cụ nạo vét bùn
  lưỡi cào
  lưỡi nạo
  máy cào
  máy cạp (đất)
  máy cạp đất
  máy nạo
  máy san đất
  máy ủi đất
  mũi nạo
  phương tiện nạo vét
  vật đưa xuống
  vòng dầu

  Kinh tế

  cái nạo
  cái cào
  dạo nạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X