• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  đo độ cao
  sự xoa phẳng

  Kỹ thuật chung

  cao đạc
  đo thủy chuẩn
  leveling survey
  sự đo thủy chuẩn
  sự chĩa, ngắm

  Giải thích EN: The process of aligning a device, such as a gun mount, launcher, or sighting equipment, so that all vertical and horizontal angles will be determined in the correct vertical and horizontal planes.. Giải thích VN: Quá trình căn chỉnh một thiết bị, ví dụ như một giá súng, máy phóng (lựu đạn, tên lửa… ), hay một thiết bị ngắm, sao cho tất các góc ngang và dọc được xác định là ở các mặt phẳng ngang và dọc chuẩn.

  sự làm đều
  sự phân cấp
  sự san bằng
  leveling of building sites
  sự san bằng công trình xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X