• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  cuốn

  Giải thích VN: Di chuyển cửa sổ nang hoặc dọc sao cho vị trí của nó nằm trên những thay đổi của một tài liệu hoặc một phiếu công tác. Trong một số chương trình, cuộn và tư thế con chạy được phân biệt khác nhau. Khi bạn tiến hành cuộn, con chạy vẫn giữ nguyên tác. Tuy nhiên, trong các chương trình khác, việc cuộn màn hình cũng di chuyển con chạy.

  back-scrolling
  sự cuốn lùi
  back-scrolling
  sự cuộn lùi
  display scrolling
  sự cuộn màn hình
  line scrolling
  sự cuộn dòng
  scrolling action
  hành động cuộn
  scrolling action
  thao tác cuộn
  scrolling arrows
  các mũi tên cuộn
  scrolling button
  nút cuộn
  scrolling increment
  khoảng cuộn
  scrolling information
  thông tin cuộn
  Scrolling Text Option
  chức năng văn bản cuộn
  textual scrolling information
  thông tin cuộn theo nguyên bản
  vertical scrolling
  sự cuộn dọc
  vertical scrolling
  sự cuộn thẳng đứng
  sự cuốn

  Giải thích VN: Di chuyển cửa sổ nang hoặc dọc sao cho vị trí của nó nằm trên những thay đổi của một tài liệu hoặc một phiếu công tác. Trong một số chương trình, cuộn và tư thế con chạy được phân biệt khác nhau. Khi bạn tiến hành cuộn, con chạy vẫn giữ nguyên tác. Tuy nhiên, trong các chương trình khác, việc cuộn màn hình cũng di chuyển con chạy.

  back-scrolling
  sự cuốn lùi
  back-scrolling
  sự cuộn lùi
  display scrolling
  sự cuộn màn hình
  line scrolling
  sự cuộn dòng
  vertical scrolling
  sự cuộn dọc
  vertical scrolling
  sự cuộn thẳng đứng
  sự cuộn

  Giải thích VN: Di chuyển cửa sổ nang hoặc dọc sao cho vị trí của nó nằm trên những thay đổi của một tài liệu hoặc một phiếu công tác. Trong một số chương trình, cuộn và tư thế con chạy được phân biệt khác nhau. Khi bạn tiến hành cuộn, con chạy vẫn giữ nguyên tác. Tuy nhiên, trong các chương trình khác, việc cuộn màn hình cũng di chuyển con chạy.

  back-scrolling
  sự cuốn lùi
  back-scrolling
  sự cuộn lùi
  display scrolling
  sự cuộn màn hình
  line scrolling
  sự cuộn dòng
  vertical scrolling
  sự cuộn dọc
  vertical scrolling
  sự cuộn thẳng đứng
  sự cuộn ngang (màn hình)
  sự xem lướt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X