• /´si:liη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bịt kín, sự nút kín, sự hàn kín

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự đệm kín, sự nút kín, sựhàn kín

  Xây dựng

  Bịt kín, lấp kín
  lấp kín

  Điện lạnh

  phần gắn

  Điện

  việc cặp chì
  việc niêm phong

  Kỹ thuật chung

  bịt kín
  chống thấm
  leather sealing strip
  đất bằng da chống thấm
  sealing apron
  lớp chống thấm kín
  sealing coat
  lớp chống thấm
  khít
  sealing lining
  lớp trát kín khít
  kín
  đặc
  sự bít kín
  sự đệm kín
  sự đóng kín
  sự gắn
  sự hàn
  sự hàn kín
  sự kín
  sự làm kín
  sự lấp kín (bãi rác)
  sự trát
  joint sealing
  sự trát mạch xây
  sự trét
  clay sealing
  sự trét bằng đất sét
  trét kín
  sealing apron
  lớp trét kín
  sealing compound
  keo trét kín

  Kinh tế

  sự cuộn
  vacuum sealing
  sự cuộn trong chân không
  sự dán
  sự đóng kín
  sự gói
  sự hàn
  sự săn hải cẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X