• /´eiprən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái tạp dề
  Tấm da phủ chân (ở những xe không mui)
  (sân khấu) thềm sân khấu (để diễn những tiết mục phụ khi buông màn)
  (hàng không) thềm đế máy bay (ở sân bay)
  Tường ngăn nước xói (ở đập nước)
  (kỹ thuật) tấm chắn, tấm che (máy...)
  to be tied to one's mother's, wife's apron strings
  lệ thuộc nhiều vào mẹ, vợ

  Chuyên ngành

  Dệt - May

  Vòng da

  Cơ - Điện tử

  Tấm chắn, hộp xe dao, tấm bảo vệ

  Ô tô

  Tấm chắn bùn

  Cơ khí & công trình

  sân hố giảm sức
  stilling apron
  sân (hố) giảm sức
  tấm chắn đất
  tấm che bùn

  Xây dựng

  Vỏ bồn tắm
  chụp cản quang
  ổ xa dao
  tấm đắy
  tạp dề

  Giải thích EN: A device or area thought to resemble the familiar garment used to protect the front of the body; specific uses include: any device made to protect a surface of the earth from the damaging power of moving water, such as a platform that receives water falling over a dam..

  Giải thích VN: Một vật hoặc một khu vực trông giống như một mảnh vải dùng để bảo vệ phần trước của cơ thể. Cách dùng đặc biệt: dùng để chỉ bất kì một thiết bị nào dùng để báo vệ bề mặt đất tránh khỏi sự xói mòn của nước, ví dụ như mặt thềm của bể nhận nước đổ xuống đập.

  vè chắn

  Kỹ thuật chung

  màng ngăn
  sàn phủ
  tấm chắn

  Giải thích EN: A device or area thought to resemble the familiar garment used to protect the front of the body; specific uses include:///1. an extension of an interior trim, especially a flat piece of finished wood set directly beneath a windowsill.///2. a vertical extension at the back of a sink or lavatory.///3. a concrete slab extending on grade from a building.///4. see APRON FLASHING.

  Giải thích VN: Một loại thiết bị hết sức quen thuộc tương tự như quần áo được sử dụng để che chắn cho cơ thể, sử dụng trong các trường hợp:///1.Các chớp cửa sổ che chắn, đặc biệt là các tấm gỗ được đặt thẳng phía dưới ngưỡng cửa sổ.///2.Phần mở rộng theo chiều dọc phía sau bồn rửa mặt hay bồn cầu.///3.Tấm bê tông mở rộng trên phần dốc từ tòa nhà xuống.///4.Xem Tấm chắn nước.

  apron (saddleapron, carriage apron)
  tấm chắn (của bàn dao)
  apron flashing
  tấm chắn nước dâng
  apron lining
  tấm chắn đệm
  horizontal apron
  tấm chắn nằm ngang
  ice apron
  tấm chắn băng
  knife of ice apron
  dao cắt tấm chắn băng
  mud apron
  tấm chắn bùn, vè xe
  parapet apron
  tấm chắn lan can
  parapet apron
  tấm chắn mái
  parapet sheet apron
  tấm chắn mái bằng tôn
  tấm chắn bùn
  mud apron
  tấm chắn bùn, vè xe
  tấm lát

  Kinh tế

  tấm chắn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X