• /´sekənd¸kla:s/

  Thông dụng

  Danh từ
  Loại hai
  Ưu tiên hai
  Tính từ
  (thuộc) loại tốt thứ hai
  Kém hơn nhiều so với loại tốt nhất; loại hai
  second-class passenger
  hành khách đi loại hai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X