• /´sekənd¸reit/

  Thông dụng

  Tính từ
  Hạng nhì, loại thường (về hàng hoá)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X