• /sʌb´stændəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tiêu chuẩn phụ
  Dưới tiêu chuẩn
  Có phẩm chất thấp

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  mẫu chuẩn phổ thông
  mẫu chuẩn phụ

  Kinh tế

  dưới tiêu chuẩn
  substandard insurance
  bảo hiểm dưới tiêu chuẩn
  substandard product
  sản phẩm dưới tiêu chuẩn
  tiêu chuẩn phụ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X