• /'lougreid/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hạng kém, ít giá trị

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bậc thấp

  Kỹ thuật chung

  cấp thấp
  loại thấp

  Kinh tế

  phẩm chất thấp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X